top of page
DJI_0870 def.jpg

'T LANDJE VAN DOKKUM

BOOMGAARD MET VOEDSELBOSRAND

IN ONTWIKKELING

About

het plan

Op 1 mei 2020 is deze voormalige boomgaard/kwekerij aangekocht van de familie Toornstra. Onderstaand is een uitwerking van de (gemeentelijke) stappen die we hebben ondernomen en geeft aan waar we nu zijn. 

 

Wij hebben in juni 2020 een informatieverzoek ingediend voor herontwikkeling (zie document onder). Op 2 maart 2021 hebben B en W zich positief uitgesproken m.b.t. deze plannen. Echter, een bestemmingsplanwijziging diende aangevraagd te worden. Wat bleek, het bouwvlak van de gekoppelde schuur is in het verleden wegbestemd. Op verzoek van de gemeente hebben wij een extern bureau ingeschakeld voor dit traject: Bugel en Hajema. Dit bureau ontdekte een nieuwe denklijn; om in plaats van een bestemmingsplanprocedure, een wijzigingsplanprocedure ten behoeve van de (her)-bouw van een veldschuur te doorlopen. In juni 2021 is over deze denklijn overleg geweest met de gemeente. Deze denklijn was nieuw en werd positief ontvangen. Volgende stap was het schriftelijk indienen.  Op  27 september 2021, tezamen met een nota van Bugel en Hajema, is deze schets met toekomstplan ingediend bij de gemeente.  Op 6 december 2021 ontvingen wij een positieve reactie. Echter diende er op basis van deze terreininrichtingsschets en het bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel een ontwerp-wijzigingsplan opgesteld te worden.  Op 16 december 2021 hebben wij wederom Bugel & Hajema opdracht gegeven dit ontwerp-wijzigingsplan op te stellen. Het concept wijzigingsplan met een verbeelding is op 9 februari 2022 ingediend bij de gemeente. Op 25 maart 2022 hebben wij feedback gekregen op het concept. Bugel & Hajema heeft deze feedback verwerkt. Het definitieve wijzigingsplan is vervolgens donderdag 14 april 2022 ingeleverd bij de gemeente.

Op 20 mei 2022 ontvingen wij reactie van de gemeente dat B&W het plan op 7 juni 2022  ging beoordelen. Er was vervolgens een positief besluit en volgde er een inzage procedure zijn van 6 weken. De inzageprocedure is inmiddels voorbij en het wijzigingsplan is begin september 2022 goedgekeurd. Dit betekent dat de veldschuur herbouwd mag worden. Op 12 september is er een sloopmelding ingediend. Naar verwachting zal de bouwaanvraag deze maand ingediend worden. 

Onderstaand document behelst een uitwerking van de plannen, welke op 27 september 2021 bekend zijn gemaakt bij de gemeente. Hier kun je de historie, ondernomen activiteiten en toekomstplannen lezen.

Het wijzigingsplan opgesteld door Bugel en Hajema is op donderdag 14 april 2022 ingediend bij de gemeente:

             

              Wijzigingsplan BugelHajema

Contact

contact

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Voor vragen en/of meer informatie:

Stichting 't Landje van Dokkum

tlandjevandokkum@gmail.com 

Tel: 06-28337854 | Dokkum

Locatie perceel: Tichelwei, Oostrum (geen nummer)

Exacte locatie klik hier

bottom of page